Klientsideutveckling med JavaScript

Kursen Webbteknik I är en kurs som inom ramen för programmen ”Webbprogrammerare” och ”Utvecklare av digitala tjänster” vid Linnéuniversitetet i Kalmar och genomförs på campus såväl som distans.

En av de senaste årens webbtrender är att fler och fler applikationen flyttar från den lokala datorn till webben vilket innebär att användandet och betydelsen av Javascript ökar. Detta ställer högre krav på webbutvecklaren i form av disciplin och kunnande.

Kursen behandlar Javascript från grunden och tar dig från ”Hello World” till att skapa en fullfjädrad Javascriptapplikation i form av ett webbbaserat fönsterhanteringssystem med Ajax. Genomgående lär du dig ett modernt arbetssätt och betydelsen av att skapa tillgängliga och säkra applikationer. I slutprojektet har du möjlighet att förkovra dig i ett javascript bibliotek så som exempelvis jQuery, men kursens mål är att lära sig JavaScript från grunden.

På denna webbplats hittar du all information kring kursen. Är du student på kursen bör du logga in för att få tillgång till gruppindelningar, forum etc.

Är du här som besökare kan du följa med i kursen genom att följa materialet på denna webbplats. Föreläsningar publiceras i takt med att de genomförs på campus i Kalmar.

De senaste inläggen

Kursen avslutad

DENNA KURS ÄR AVSLUTAD OCH KOMMER INTE ATT GES IGEN.

Denna kurs ersätts av: Klientbaserad webbprogrammering

Nedan redogörs för vilka examinationstillfällen som fortfarande erbjuds.

Ordinarie examination: v03 2015

Omexamination 1: v05 2015

Omexamination 2: v35 2015

Kontakta 1dv403@lnu.se med information om vad du önskar att redovisa vid detta examinationstillfälle. (Ex. vilka laborationer samt om du önskar genomföra den muntliga examinationen)

Omexamination 3: Datum ej beslutat

Omexamination 4: Datum ej belsutat

Fler examinationstider

Jag har släppt ytterligare några examinationstider inför nästa vecka. Ni hittar dem under “Examination”

Kursavslut

Förra veckan var intensiv med examinationer och redovisningar. Jag vill härmed klargöra hur det ser ut framöver och vad du som ännu inte är klar ska göra för att bli det.

Kursutvärdering

Jag har idag skickat ut kursutvärderingen till din studentmail-adress. Jag skulle uppskatta oerhört om du tar några minuter i anspråk och fyller i den. (Du kommer få en ansenlig mängd påminnelse mail om du inte gör det).

Restpass 1

Vi kommer att genomföra ett restpass redan denna vecka och det genomförs enligt:

Campus: 22/1 klockan 13.15-16.00 i sal ny113

Distans: 22/1 klockan 12.15-15.00 i Adobe Connect.

Vid detta pass kan du restredovisa:

  • Laborationer 1-4
  • Projekt för betygsnivå 3
  • Rester i Webbteknisk Introduktion

Se till att komma i tid till när passet börjar!

Restexamination

För dig som inte genomfört examinationen eller blev underkänd på förra examination så erbjuds nu en rest. Du hittar tider för detta under examination.

Observera att du bokar en lång tid om du samtidigt vill redovisa ditt projekt och en kortare tid om du bara ska genomföra examinationen.

Ytterligare examinationer/restlaborationer

Ytterligare tillfällen kommer att anslås men detta ligger längre fram i vår.

Examinationer

Examinationerna för er på campus kommer att äga rum på mitt kontor eller i sal Ny354. Ni märker var jag inte är.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU