E13 – Mer avancerad JS

FEL: Katalogen existerar inteFEL: Katalogen existerar inte
  • Cookies
  • Web Storage API
  • Context/ändra context
  • Augmentation (förstärkning)
  • Klassiskt arv
  • Att låna metoder
  • Namespaces
  • Modules
  • Templates
  • Postludium

Dokument

Inspelning


Upptagning Adobe Connect, 2014-12-10

Object.create

I ES5 introduceras metoden create på Object. Detta gör att vi nu enklare kan göra klassiska arv utan att låta konstruktorn exekvera en gång när det nya objektets prototyp pekas till en instans av det objekt vi vill ärva. En bra genomgång hittar du på:

Det kan vara väl värt att sätta dig in i detta om du ska göra projektet för de högre betygsnivåerna.

I kurslitteraturen

Följande kapitel ska du läsa till denna föreläsning:

Professional JavaScript for Web Developers, Zakas:

Robert Nyman, JavaScript – Like a Box of Chocolates @ Fronteers 2010

Du har troligtvis tröttnat på att lyssna på min och Crockfords stämma vid detta laget och det kan då vara skönt med lite ombyte. Jag rekommenderar Robert Nymans korta föredrag om JavaScript nedan. Kort och koncis och humorsfylld sammanfattning av kursen i många fall.

Robert Nyman | JavaScript – Like a Box of Chocolates | Fronteers 2010 from Fronteers on Vimeo.

Crockford on JavaScript

Saknar du redan Crockford? Bra. Nedan finns en sammanfattning av hans föreläsningsserie. Det kan vara en god idé att titta igenom de delar vi ännu inte tittat på. Det vill säga “Scene 6″, “Level 7″ och “Section 8″.

Mer!

Kan du inte få nog? Då kan jag rekommendera kursen “RIA-utveckling med JavaScript” som går parallellt med denna kurs. Du kan snoka runt på dess webbplats och ta del av alla de referenser som finns tillgängliga där.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU