Projektuppgift – PWD

Inledning

Detta projekt kommer att repetera många kursen moment men även introducera några nya delar. Uppgiften är dessutom av en något större art än vad du tidigare gjort på laborationerna varför ett strukturerat arbetssätt är viktigt, speciellt gäller detta för betygsnivå 4 och 5.

Mål

Efter genomfört projekt kommer du att ha befäst de kunskaper som du tillgodogjort dig tidigare i kursen. För de högre betygen kommer du även att testas i att skriva strukturerad kod uppdelad i flera objekt samt få erfarenhet av “drag and drop”-funktionalitet.

Du kommer även att få testa på att göra asynkrona anrop till en webbserver med hjälp av XMLHttpRequest-objektet och parsa och arbeta med JSON.

Förberedelse

Du bör innan du påbörjar projektet ha genomgått i stort sett all teori som kursen behandlar. Läs även igenom hela laborationshandledningen innan du påbörjar laborationen.

Genomförande

Utför projektets uppgifter och moment samt dokumentera vad du kommer fram till på de olika delarna. Vid redovisning av projektet ska du kunna besvara frågor om hur du har löst de olika delarna och varför de är lösta på det sätt du löst dem på. Givetvis är din kod snyggt formaterad och kommenterad där kommentarer fyller ett syfte.

När du anser dig vara klar med projektet, kontrollera att din källkod uppfyller laborationens samtliga krav. Redovisning sker muntligt på samma sätt som föregående laborationer.

Projektet är betygssatt med betygsgraderna U/3/4/5. Kraven för de olika delarna framgår av denna laborationshandledning. Kraven är inte absoluta. Examinator har möjlighet att sänka/höja betyget om anledning finns oavsett om samtliga krav är uppfyllda eller ej. En anledning till sänkning kan t.ex. vara en buggig applikation eller en applikation som inte är visuellt tilltalande.

Projektet ska lösas enskilt. Vid fuskmisstanke lämnas misstankar samt berörda dokument över till universitetets disciplinnämnd.

Utvecklingsmiljö

Laborationerna ska genomföras i samma repro som du använt till laborationerna och som är en fork av följande repro på GitHub:

https://github.com/1dv403/1dv403-laborationer

Skapa i detta repro en katalog som heter “5-pwd” om denna inte redan existerar.

Du kan nu börja koda enligt handledningen nedan.

Commits

Tänk på att om du ber om hjälp i forum etc. så är det en stor fördel om du har synkroniserat de senaste ändringarna med GitHub. Se även till att göra regelbunda commits mot ditt GitHub-repro.

Exempelapplikation

Exempelapplikationen som används för demon och skrämdumpar skapades av Thomas Dahlberg 2010.

Demonstration

Material

Projekthandledningen hittar du här.

Anmälan till redovisningsgrupp

Projektredovisningar
  • Campus, måndag 0815 8 platser kvar av 12
  • Campus, måndag 1015 4 platser kvar av 12
  • Campus, måndag 13.15 0 platser kvar av 12
  • Campus, måndag 15.15 1 platser kvar av 12
  • Distans, tisdag 08.15 7 platser kvar av 12
  • Distans, tisdag 10.15 7 platser kvar av 12
  • Distans, tisdag 13.15 6 platser kvar av 12
  • Distans, tisdag 15.15 4 platser kvar av 12

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU