Kursavslut

Förra veckan var intensiv med examinationer och redovisningar. Jag vill härmed klargöra hur det ser ut framöver och vad du som ännu inte är klar ska göra för att bli det.

Kursutvärdering

Jag har idag skickat ut kursutvärderingen till din studentmail-adress. Jag skulle uppskatta oerhört om du tar några minuter i anspråk och fyller i den. (Du kommer få en ansenlig mängd påminnelse mail om du inte gör det).

Restpass 1

Vi kommer att genomföra ett restpass redan denna vecka och det genomförs enligt:

Campus: 22/1 klockan 13.15-16.00 i sal ny113

Distans: 22/1 klockan 12.15-15.00 i Adobe Connect.

Vid detta pass kan du restredovisa:

  • Laborationer 1-4
  • Projekt för betygsnivå 3
  • Rester i Webbteknisk Introduktion

Se till att komma i tid till när passet börjar!

Restexamination

För dig som inte genomfört examinationen eller blev underkänd på förra examination så erbjuds nu en rest. Du hittar tider för detta under examination.

Observera att du bokar en lång tid om du samtidigt vill redovisa ditt projekt och en kortare tid om du bara ska genomföra examinationen.

Ytterligare examinationer/restlaborationer

Ytterligare tillfällen kommer att anslås men detta ligger längre fram i vår.