Examinationer

Examinationerna för er på campus kommer att äga rum på mitt kontor eller i sal Ny354. Ni märker var jag inte är.