Anvisningar

Laborationerna har obligatorisk närvaro/redovisningsplikt. Du bör alltid komma väl förberedd till laborationen och vara väl insatt i uppgiften eftersom du annars kommer att få svårt att utföra hela laborationsuppgiften på laborationstillfället. Observera att varje laboration beräknas ta 20-30 timmars arbete i anspråk, det är därför ej troligt att du hinner genomföra hela laborationen vid laborationstillfället.

Plats

Campus

Laborationerna genomförs i den sal som är angiven i schemat.

Distans

Laborationerna genomförs på egen dator hemma eller via virtuella klassrummet.

Redovisning

Campus

Du redovisar din laboration på respektive veckas laborationspass inför närvarande laborationshandledare. Observera att du måste anmäla dig till det laborationspass du vill vara med på.

Distans

Laborationerna redovisas via Adobe Connect Pro på det laborationspass som du är anmäld till. Skype används för kommunikation under redovisningen.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU