Examination

I slutet av kursen kommer hela kursens innehåll att examineras genom en muntlig redovisning inför examinator. Här följer information kring denna examination.

Examinationen kommer att ta cirka 25 minuter och genomförs enskilt inför kursens examinator. Du bokar tid för genomförandet av examinationen.

Krav för att få examineras

Följande krav ska vara uppfyllda för att du ska få genomföra examinationen: 1. Samtliga laborationsuppgifter ska vara uppvisade och godkända för handledaren. 2. Projektet ska vara redovisat för minst betygsnivå 3.

Om kraven ovan är uppfyllda kan du boka tid via kursens webbplats.

Genomförande

Examinationen är uppdelad i två delar enligt: 1. Del1: Examination av laborationskursen 2. Del2: Muntligt förhör på kursens teori.

Betygsnivå

Frågor kommer att ställas på den nivå som du genomfört ditt projekt på. Om du exempelvis genomfört projektet på betygsnivå 4 kommer alltså frågorna att anpassas efter detta och du kommer att kunna erhålla betyg 4 eller 3.

Bedömning

Examinator bedömer din totala prestation på kursen genom en granskning av kvalitén på genomförda laborationsuppgifter och projekt samt intrycket av hur du besvarat frågorna vid examinationen. Alltså, bara för att du genomfört projektet på betygsnivå 5 och lyckats svara rätt på frågorna för betygsnivå 5 så betyder det inte per automatik att ditt slutbetyg i kursen blir 5.

Del 1 - Examination av laborationskursen

Handledarna har under kursens gång tittat på och godkänt funktionerna i de laborationer och projekt som du gjort i kursen. I del 1 av examinationen kommer examinator att tillsammans med dig gå igenom laborationsuppgifterna och ställa frågor på koden som du förväntas kunna svara på.

Exempel på frågor:

 • "I funktionen här, vad refererar this till?"
 • "Varför har du valt att länka in ditt script sist i body-taggen?"
 • "Vad betyder a.appendChild(el); på rad 234?"

Del 2 - Muntligt förhör på kursens teori

Utöver direkt förhör kring dina laborationsuppgifter så förväntas du kunna svara på frågor kring kursens innehåll. Dessa frågor kan vävas in i del 1 i relevanta fall, men även ställas efter genomgången av laborationerna och projektet.

Frågorna här differentieras beroende på betygsnivå.

Exempel på fråga för betygsnivå 3:

 • Hur lägger man till en nod till DOMen?
 • Vad är reguljära uttryck?

Exempel på fråga för betygsnivå 4:

 • Vad är skillnaden mellan "event bubbling" och "event capturing"?
 • Förklara begreppet "closures".

Exempel på fråga för betygsnivå 5:

 • Vad gör följande rad kod? Förklara ingående. "[].forEach.call( document.querySelectorAll('a'), function(element) { // Do something });"

Omexamination

Omexamination erbjuds inom två veckor efter avslutat kurstillfälle men har i övrigt samma form och krav som ovan.

Bokning av examination

Observera. För att registrera dig på “Enbart examination” nedan ska du ha fått ett muntligt godkännande för detta vid kursens projektredovisning alternativt genomföra en restexamination. Se till att vara minst 5 minuter tidig till ditt pass och vänta utanför kursansvarigs kontor eller för distans i kursens laborationsconnect-rum.

Du som ska redovisa projekt såväl som examineras bokar in dig på någon av tiderna som är avsedda för det.

Restexamination 1
 • Tisdag 27/1 10:20-10:40 (Enbart examination) 0 platser kvar av 1
 • Tisdag 27/1 10:00-10:20 (Enbart examination) 0 platser kvar av 1
 • Tisdag 27/1 09:40-10:00 (Enbart examination) 0 platser kvar av 1
 • Tisdag 27/1 10:40-11:00 (Enbart examination) 0 platser kvar av 1
 • Tisdag 27/1 11:00-11:40 (Projektred. + Examination) 0 platser kvar av 1
 • Onsdag 28/1 08:20-08:40 (Enbart examination) 0 platser kvar av 1
 • Onsdag 28/1 08:40-09:00 (Enbart examination) 0 platser kvar av 1
 • Onsdag 28/1 09:00-09:20 (Enbart examination) 0 platser kvar av 1
 • Onsdag 28/1 09:20-09:40 (Enbart examination) 0 platser kvar av 1
 • Onsdag 28/1 10:00-10:20 (Enbart examination) 1 platser kvar av 1
 • Onsdag 28/1 10:20-10:40 (Enbart examination) 0 platser kvar av 1
 • Onsdag 28/1 10:40-11:00 (Enbart examination) 0 platser kvar av 1
 • Onsdag 28/1 11:00-11:20 (Enbart examination) 0 platser kvar av 1
 • Onsdag 28/1 11:20-11:40 (Enbart examination) 0 platser kvar av 1
 • Onsdag 28/1 11:40-12:00 (Enbart examination) 0 platser kvar av 1
 • Fredag 30/1 08:20-09:00 (Projektred. + Examination) 1 platser kvar av 1
 • Fredag 30/1 09:20-10:00 (Projektred. + Examination) 0 platser kvar av 1
 • Fredag 30/1 10:20-11:00 (Projektred. + Examination) 1 platser kvar av 1
 • Fredag 30/1 11:20-12:00 (Projektred. + Examination) 0 platser kvar av 1
 • Onsdag 28/1 13:00-13:40 (Projektred. + Examination) 1 platser kvar av 1
 • Onsdag 28/1 13:40-14:00 (Enbart examination) 0 platser kvar av 1
 • Onsdag 28/1 14:00-14:20 (Enbart examination) 0 platser kvar av 1
 • Onsdag 28/1 14:40-15:00 (Enbart examination) 0 platser kvar av 1
 • Onsdag 28/1 15:00-15:20 (Enbart examination) 0 platser kvar av 1
 • Onsdag 28/1 15:20-16:00 (Projektred. + Examination) 0 platser kvar av 1

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU