Kontakta oss

Kommunicera med oss (och övriga kursdeltagare)

Har du en fråga och behöver ett snabbt svar använder du dig av BuddyPress, som är en kommunikationstjänst för kursdeltagare och kursledning. Du kommunicera med hjälp av kurstillfällets diskussionsgrupp.

Adobe Connect

Adobe Connect använder vi till handledning och redovisning på distans. Även kursens föreläsningar streamas via AdobeConnect. Kursens virtuella föreläsningssal används för strömning av föreläsningar och den virtuella laborationssalen för handledning på distans.

Mejla oss

Har du frågor av privat karaktär kan du använda använda mail och skicka ett mail till kursen genom att använda funktionsadressen 1dv403@lnu.se.

Prata med oss

Vi rekommenderar att du i första hand använder Adobe Connect eller BuddyPress vid kontakt med oss men vi kan i undantagsfall även använda Skype. Skype är även det verktyg vi använder för kommunikation vid redovisningar på distans. Saknar du Skype och vill installera det kan du hämta programmet från Skype.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU