E07 – CSS, Event

FEL: Katalogen existerar inteFEL: Katalogen existerar inte

Återigen ett viktigt avsnitt vad det gäller vår javascriptresa. Händelsehantering

  • CSS-egenskaper
  • Händelsestyrd programmering
  • Händelsehanterare
  • Typer av händelser
  • Eventdelegat

Dokument

Inspelning


Upptagning från Adobe Connect

Upptagning, Adobe Connect, 2014-11-20

I kurslitteraturen

Följande kapitel ska du läsa till denna föreläsning:

Professional JavaScript for Web Developers, Zakas:

  • Kapitel 12 DOM Levels 2 and 3 (Styles 390-408)
  • Kapitel 13 Events

Övriga resurser

Titta också på sista halvan av Crockfords föreläsning om DOM:en som du påbörjade vid förra föreläsningen.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU