Kursintroduktion

FEL: Katalogen existerar inteFEL: Katalogen existerar inte

Här ges en introduktion till kursen. Hur jobbar vi med laborationer? Vilka moment ska genomföras? Vilken kurslitteratur gäller?

Ska du läsa kursen är det här du ska börja!

Inspelning


Betygsfördelning

Kursutvärderingar

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU