E01 – Introduktion

FEL: Katalogen existerar inteFEL: Katalogen existerar inte
  • Kort introduktion
  • Varför står jag här?
  • Vad är JavaScript och vad kan man använda det till?
  • Bra delar, dåliga delar
  • Att komma igång med JS i webbläsaren

Dokument

Inspelning


Upptagning från Adobe Connect

Upptagning, Adobe Connect, 2013-11-12

I kurslitteraturen

Följande kapitel ska du läsa till denna föreläsning:

Professional JavaScript for Web Developers, Zakas:

  • Introduction
  • Kapitel 1 What Is JavaScript
  • Kapitel 2 JavaScript in HTML

Referensläsning:

Crockford on JavaScript – Volume 1: The Early Years

Under hela föreläsningsserien kommer jag att länka till en föreläsningsserie av Douglas Crockford, men även andra inspelningar som är nyttiga att se. Det är inte av vikt att du förstår allt i dessa föreläsningar, men satsar du på ett högre betyg i kursen så behöver du försöka hänga med så gott det går.

Denna föreläsning av Douglas Crockford ger en mycket bra historisk bakgrund till var JavaScript kommer i från och är en ovärderlig föreläsning för alla programmerare.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU