Självständigt arbete i datavetenskap

Kursen “Datavetenskap, självständigt arbete (högskoleexamen)” är avslutningskursen för den tvååriga utbildningen Webbprogrammerare 120hp.

Kursen genomförs på halvfart i perioden mars-juni.

Kursintroduktion för aktuellt kurstillfälle VT2020 hölls tisdag 24 mars 13:15. Här är inspelning från tillfället.

De senaste inläggen

Presentationsseminarium 1 och 2 juni

Presentationsseminariet för uppsatskursen hålls 1 och 2 juni. Seminariet är indelat i timeslots på en lektionstimme i taget och ni väljer vilken tid ni vill/kan presentera på denna sida:

Här finns också instruktioner för hur presentationen ska gå till (samma instruktioner som finns på kurssidan), och hur långt man behöver ha kommit för att delta. Jag har fått en del frågor just kring hur långt man behöver ha kommit för att delta både i sista opponeringsomgången (som har fått en ny deadline för klar för opponering 1 juni och genomförd opponering 3 juni) och vid presentationstillfället. Samma gäller för båda: delta hellre än att inte delta. Ni behöver – och det gäller både för opponeringsomgången och presentationen – ha kommit en bit på vägen, men resultatet behöver inte vara fullständigt och datainsamlingen behöver inte vara slutförd. Jag ser hellre att så många som möjligt är med och får kommentarer (opponeringen) och delar med sig av sina erfarenheter (presentationen). Hör av dig om du känner dig osäker om du har (kommer att ha) tillräckligt för att kunna delta, så hjälper jag till att göra en individuell bedömning (när det gäller opponeringsomgången så går det, liksom tidigare, bra att delta enbart som opponent). Målsättningen är att så många som möjligt av er deltar i dessa examinerande moment under kursens ordinarie löptid. Behöver ni sedan mer tid att slutföra uppsatsen bortom ordinarie deadline 7 juni, så finns möjlighet att lämna in också i augusti (och möjligtvis ytterligare ett tillfälle innan sommaren).

Opponering och lägesbeskrivning

Opponering 1

Jag har gått igenom era opponeringar och det är många intressanta, insiktsfulla och användbara kommentarer som ni har lämnat till den som ni har opponerat på. Både konkreta tips om detaljer och det språkliga uttrycket och mer djuplodande kommentarer och förslag. En del har också haft en liten dialog via kommentarsfunktionen, vilket ger en trevlig touch och förstärker nyttan. Kommentarerna hjälper uppsatsskrivaren att identifiera förbättringspunkter och att få upp ögonen för alternativa synsätt och vägar framåt. Man blir oundvikligen hemmablind på sin egen text och att låta någon annan läsa, tolka och tycka till hjälper en att identifiera områden där man kan öka tydligheten.

Den som opponerar har också nytta av att genomföra en sådan granskning. Det ger nya perspektiv på vad ett uppsatsarbete kan vara och därmed perspektiv på det egna arbetet, såväl kring ämnesval och fokus som tillvägagångssätt. Här handlar det (såklart) inte om att en gör rätt och en gör fel, utan att det finns många bra sätt att utföra ett uppsatsarbete, men det är nyttigt att se hur någon annan har gjort.

Nästa opponering

Det är inte så långt till nästa opponeringstillfälle – deadline klar för opponering är 11 maj och opponeringen ska vara genomförd 13 maj. För denna opponeringsomgång är fokus på metod. Några av er hade redan skrivit en del om metod och har då redan fått lite kommentarer från första opponeringstillfället.  Den här gången förväntas metoden vara välbeskriven med detaljer kring upplägg och process.

Inför det här opponeringstillfället behöver jag veta om det är någon som inte kommer delta. Minimikraven är relativt låga och så länge du har en inledning med en meningsfull frågeställning och ett metodavsnitt med en grundläggande metodbeskrivning så räcker det. Förhoppningsvis har du kommit betydligt längre än så, men det räcker alltså för att delta – och då tillfälle för opponering inte erbjuds utanför ordinarie löptid för kursen så är det en stark uppmaning att delta. Och skulle det vara så att man inte har något eget att presentera så kan man fortfarande delta genom att utföra en opponering – och därmed bocka av denna obligatoriska del av kursen. Hör av dig om du känner att du befinner dig i riskzonen så kan vi diskutera alternativ.

Hur man ligger till

Du bör i det här läget vara färdig med utformningen av din metod. Det kanske finns kvar en del detaljer att fylla, men huvuddragen bör vara fastslagna. Flera av er har antagligen också börjat med delar av genomförandet av metoden. Gör du t ex en litteraturstudie så är du antagligen igång sedan länge, men om du har ett metodupplägg som kräver förarbete – t ex utformning av frågeformulär, förbereda experiment, utveckla något – så kanske du har lite mer kvar att göra innan du kan börja samla in data, eller vad nu metoden föreskriver.

Tittar vi framåt så bör du, oavsett upplägg och typ av metod, till nästa workshop ha kommit igång ordentligt med utförande/datainsamling eller kanske till och med börjar närma dig slutet av utförande/insamlingsfasen. Nästa workshoptillfälle infaller vecka 21 och fokus är då på resultat. Vi kommer titta på vad ni har kommit fram till/samlat in/gjort (som då kan vara olika beroende på metodupplägg) och hur detta bäst kan sammanställas och presenteras för läsaren. Vi kommer slutligen också att blicka framåt mot hur analysresultatet bilder underlag till diskussionen, där det används för att försöka besvara frågeställningen.

Lägesbeskrivning, frågor och svar

Några av er har hört av er med både smala och breda frågor kring upplägg och metod. Utnyttja gärna också det öppna kursforumet för att lyfta specifika frågor, diskutera upplägg och liknande. Opponeringen är ett sätt att få perspektiv på det egna arbetet, men det blir ju något begränsat i och med att ni bara tittar på två andra arbeten. Det är ju en ganska lång lucka mellan förra workshopen och nästa workshop så skulle jag vilja uppmuntra er till att skriva en liten lägesbeskrivning (inte obligatoriskt dock) som ni antingen lägger ut i kursforumet så att alla kan se, begrunda och kommentera, eller skicka enbart till mig (via Slack). Detta så att jag får koll på hur ni ligger till och om det är några specifika frågor som ni har, eller något problem som ni vill ha hjälp med. Det kommer säkert finnas en del likheter mellan era olika projekt nu när ni är någonstans i övergången mellan metod och datainsamling/genomförande, där en del har kommit längre och en del behöver göra mer förberedelser beroende på inriktning och metodval, så att jag också kan ge lite allmänna tips/vägledning som kommer alla till del.

Opponering 1 – inledning

Nu är det dags för den första opponeringsomgången. Beskrivning och instruktioner hittar ni på kurssidan här. Ni ska opponera på två andras arbete, vilka två andra hittar ni här. Det finns några i listan som kanske inte har något material att opponera på och det kan innebära för en del av er att ni bara får ett arbete att opponera på, men samtliga ska i alla fall få ta emot kommentarer från två andra. Opponeringen utförs på så sätt att ni använder kommenteringsfunktionen i Google Docs. Ni behöver ge tillgång till era Google Docs-dokument till den som ska opponera – Sharing>Can comment. Antingen går ni in och ger dom som ska opponera på din uppsats tillgång direkt, eller så kan den som ska opponera begära tillgång. Räkna med att ägna 2-4 timmar för vardera arbete som ni opponerar på. Deadline för utförd opponering är 29 april.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU