Självständigt arbete i datavetenskap

Kursen “Datavetenskap, självständigt arbete (högskoleexamen)” är avslutningskursen för den tvååriga utbildningarna Webbprogrammerare 120hp.

Kursen genomförs på halvfart i perioden april-juni.

De senaste inläggen

Att göra vecka 16 och 17

Förtydligande om vad som ska göras när i närtid:

Ni bör nu vara i full gång med skrivandet med fokus på introduktion och bakgrund. Detta arbete bör vara någorlunda färdigställt till den 24/4. Detta är deadline för att ha följt instruktionerna inför opponering 1. Du ska alltså vid detta tillfälle ha delat din länk med de andra i din grupp.

Nästa vecka påbörjar vi också nästa del i uppsatsen, nämligen metoden. Workshop enligt schemat. Vad ni ska förbereda hittar ni under Workshop 2.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU