Självständigt arbete i datavetenskap

Kursen “Datavetenskap, självständigt arbete (högskoleexamen)” är avslutningskursen för den tvååriga utbildningen Webbprogrammerare 120hp.

Kursen genomförs på halvfart i perioden mars-juni.

Kursintroduktion för aktuellt kurstillfälle VT2021 hålls tisdag 23 mars 13:15 via kursens Zoom-rum.

De senaste inläggen

Fördelning av opponeringsuppdrag för andra opponeringsrundan

Fördelningen av opponeringsuppdragen för den andra opponeringsrundan hittar du nu på gruppindelnings/opponeringsuppdrag – direktlänk (kolumn Opponering 2). Vi har i första hand fördelat opponeringsuppdragen inom handledningsgrupperna, men det finns några undantag. Det beror på att vi har några som deltar bara som opponenter (inte med sin uppsats). Av samma anledning kommer några av er att ta emot kommentarer från mer än en medstudent. Ni gör dock bara 1 egen review själva i den här omgången (inte 2 som i förra omgången) – se instruktioner på sidan om opponering.

För dig som skriver är rekommendationen att skriva så mycket du hinner med innan opponeringen. Detta för att ge din opponent bra underlag att reagera på (och därmed dig själv förutsättningar att få nyttiga kommentarer tillbaka). Försök att se till att det finns något skrivet i alla uppsatsens delar – och glöm inte bort slutsatserna  – det brukar underlätta för opponenten att ge kommentarer även på annat innehåll om man vet vart man är på väg… Det gör inget om det är utkastkvalitet eller punktlistor/kommentarer. Se till att få in något som beskriver för dig själv och för opponent vad vad som komma skall. Se också till att uppsatsen är tillgänglig – för den som opponerar och för Martin och Daniel.

För dig som opponerar finns instruktioner om vilka saker som du kan titta särskilt efter på kurssidan. Liksom i första opponeringsomgången utförs opponeringen på ett rörligt mål – alltså med en författare som är inne och jobbar med texten under pågående opponering, så sikta på att skriva dina kommentarer mot slutet av veckan (deadline är på söndag, men fredag låter som det bättre valet ;-) ). Detta så att uppsatsskrivaren hinner få med så mycket som möjligt. Opponeringen utförs liksom i första omgången genom att använda kommentarsfunktionen.

Inspelning om Validitet, Reliabilitet och Power

Vi har gjort en inspelning om Validitet, Reliabilitet och Power – med undertitel Den där om apan. Inspelningen handlar om hur dessa begrepp tillsammans skapar förutsättningar för ett trovärdigt resultat. Kolla på inspelningen, läs vad som står om validitet, reliabilitet och power i uppsatsmallen som du har valt, och fundera på vad begreppen betyder för ditt specifika projekt. Man kan säga saker allmänt om begreppen, man kan skriva mer specifika saker kopplade till metodupplägg (som vi har gjort i mallarna), men man måste alltid anpassa synsätt och arbetssätt till det specifika sammanhanget. Validitet, reliabilitet och power är viktiga och centrala begrepp när man arbetar vetenskapligt och vi kommer återkomma till dem många gånger under kursens handledningstillfällen.

Sista workshopen med fokus på kunskapsbidrag och metodval

Snart är det dags för den sista workshopen: Workshop 4 – Utforma metod,  imorgon tisdag för campus-gruppen och på onsdag för distans-gruppen. Vi kommer fortsätta med veckovisa avstämningar (utom v19), men växlar både rubrik och fokus till handledning från och med nästa vecka. Beskrivning för den sista workshopen Workshop 4 – Utforma metod finns nu publicerad på kurssidan. Läs beskrivningen och titta igenom listan på förberedelser du förväntas ha gjort innan workshopen.

Workshop 3 nästa vecka

Nästa vecka är det dags för den tredje workshopen på kursen – fokus denna gång är på hur man går tillväga för att hitta det kunskapsbidrag som är uppsatsen fokus och syfte. Gå in på kurssidan och läs beskrivningen för tillfället. Titta särskilt på vad du förväntas ha förberett inför tillfället. Det är samma som jag gick igenom vid slutet av föregående workshop, men med ett tillägg. Vi kommer att jobba praktiskt med sökningar vid workshopen, så har du inte redan installerat Library Access plug-in:et - som ger tillgång till fulltext-versioner av källor även när man sitter utanför LNU:s nätverk – se till att göra det i god tid innan workshopen.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU