Självständigt arbete i datavetenskap

Kursen “Datavetenskap, självständigt arbete (högskoleexamen)” är avslutningskursen för den tvååriga utbildningen Webbprogrammerare 120hp.

Kursen genomförs på halvfart i perioden mars-juni.

Kursintroduktion för aktuellt kurstillfälle VT2021 hålls tisdag 23 mars 13:15 via kursens Zoom-rum.

De senaste inläggen

Inspelning om Validitet, Reliabilitet och Power

Vi har gjort en inspelning om Validitet, Reliabilitet och Power – med undertitel Den där om apan. Inspelningen handlar om hur dessa begrepp tillsammans skapar förutsättningar för ett trovärdigt resultat. Kolla på inspelningen, läs vad som står om validitet, reliabilitet och power i uppsatsmallen som du har valt, och fundera på vad begreppen betyder för ditt specifika projekt. Man kan säga saker allmänt om begreppen, man kan skriva mer specifika saker kopplade till metodupplägg (som vi har gjort i mallarna), men man måste alltid anpassa synsätt och arbetssätt till det specifika sammanhanget. Validitet, reliabilitet och power är viktiga och centrala begrepp när man arbetar vetenskapligt och vi kommer återkomma till dem många gånger under kursens handledningstillfällen.

Sista workshopen med fokus på kunskapsbidrag och metodval

Snart är det dags för den sista workshopen: Workshop 4 – Utforma metod,  imorgon tisdag för campus-gruppen och på onsdag för distans-gruppen. Vi kommer fortsätta med veckovisa avstämningar (utom v19), men växlar både rubrik och fokus till handledning från och med nästa vecka. Beskrivning för den sista workshopen Workshop 4 – Utforma metod finns nu publicerad på kurssidan. Läs beskrivningen och titta igenom listan på förberedelser du förväntas ha gjort innan workshopen.

Workshop 3 nästa vecka

Nästa vecka är det dags för den tredje workshopen på kursen – fokus denna gång är på hur man går tillväga för att hitta det kunskapsbidrag som är uppsatsen fokus och syfte. Gå in på kurssidan och läs beskrivningen för tillfället. Titta särskilt på vad du förväntas ha förberett inför tillfället. Det är samma som jag gick igenom vid slutet av föregående workshop, men med ett tillägg. Vi kommer att jobba praktiskt med sökningar vid workshopen, så har du inte redan installerat Library Access plug-in:et - som ger tillgång till fulltext-versioner av källor även när man sitter utanför LNU:s nätverk – se till att göra det i god tid innan workshopen.

Workshop 2 – Välja område publicerad

Snart är det dags för den andra workshopen i kursen. Information och resurser kopplade till workshopen finns nu tillgängliga här. Du behöver inte förbereda något särskilt inför tillfället (förutom att du förväntas ha jobbat vidare i den riktning som pekades ut vid första workshopen). Reflektera dock gärna över följande punkter inför workshopen:

  • Vad skulle du behöva veta mer om för att välja område?
  • Fördjupa dina tankar/resonemang om varför du vill jobba med just det som du har valt ut/håller på att utforska.
  • Vem tror du skulle vara intresserad av att läsa en uppsats inom aktuellt område?

 

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU