Workshop 4 – Utforma metod

Innehåll

Workshopen är indelad i två steg. Först kollar vi hur ni ligger till när det gäller med sökandet efter hitta ert kunskapsbidrag. Därefter utforskar vi de olika metodalternativ som grenar ut sig utifrån de tre angreppsvinklarna beskriva nåt, testa nåt och bygga nåt, och diskuterar vilken eller vilka som passar för varje uppsatsupplägg.

Dina förberedelser

Inför workshopen förväntas du ha:

  • Läst igenom all text/instruktioner/tips som finns på översiktsplanen kring den tredje fasen (den som leder fram till beskrivning av hur du ska göra), inklusive info-rutor om Riskanalys och Etiska överväganden.
  • Ha börjat fundera på vilken eller vilka metodvarianter som känns aktuella för ditt projekt.
  • Ha förberett en elevator pitch, där du beskriver Vad och Varför, och kanske också För vem (beroende på hur långt du har kommit i dina tankar kring kunskapsbidraget och publik). Se översiktsplanens högra sida för information och instruktioner om elevator pitch.
  • Tittat igenom förra veckans inspelning om vägen fram till kunskapsbidraget – the Badabing episode

Genomförs via Zoom

Material

Vi kommer att använda oss av ett Google Slides-dokument som arbetsdokument under workshopen. Varje grupp har ett eget dokument. Länkarna kommer att förmedlas vid workshoptillfället, men finns tillgängliga här också så att ni kan gå tillbaka till dem även efter genomförd workshop.

Inspelningar

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU