Presentation

Vad ska presenteras?

Du presenterar din uppsats i sin helhet, men givet begränsningar i presentationstid så är det viktigt att du fokuserar på väsentligheterna. Du väljer själv upplägg, innehåll och betoning, men nedan är förslag på punkter som du bör överväga att ha med:

  • Kunskapsbidrag och budskap: vilken ny kunskap har du genererat och vad betyder och innebär denna nya kunskap i sitt sammanhang?
  • Röd tråd: synliggör den röda tråden som leder från kunskapsbidraget via metod, resultat, analys och diskussion fram till leveransen av kunskapsbidraget i dina slutsatser.
  • Trovärdighet: är det underlag som du nyttjat i ditt arbete relevant och tillräckligt för att motsvara de utfästelser du gör?
  • Överraskningar: nämn gärna överraskningar som du har stött på under din resa – oväntade erfarenheter/lärdomar eller oväntade resultat.
  • Lärdomar: beskriv vad du har lärt dig från arbetet med uppsatsen om: a) sättet att jobba vetenskapligt, b) hur det känns att gå riktigt på djupet inom ett smalt ämneområde, och c) att förmedla vunna insikter i skriven form riktat mot en specifik publik.

Hur ska presentationen hållas?

Du kommer att ha 8-10 minuter på dig för din presentation. Efter finns tid för frågor och kommentarer.

Det går bra att göra en förinspelad presentation – du spelar då upp presentationen via skärmdelning. Det går också bra att kombinera live-presentation med förinspelade filmklipp,  t ex om du vill demonstrera en applikation eller förlopp av något slag.

Tänk på att presentationen är en examinerande och betygsättande del av kursen så slarva inte här. Det är kronan på verket av din utbildning som du ska visa upp!

Närvarokrav – i egen session

Då presentationen är ett examinerande moment är närvaro obligatorisk. Du behöver dock bara vara med i den session som du själv presenterar i. Det är ju en samling väldigt intressant ämnen som avhandlas (faktiskt mer intressanta än vanligt, vilket nog beror på en kombination av tiden vi la i början av kursen på att hitta område, och att ni utgör en synnerligen duktig/intelligent/intressant grupp av fantastiska människor ;-) ), men samtidigt är det en kursvecka som innehåller mycket arbete – med uppsatsen som ska slutföras och saker att göra i parallellkursen. Så uppmaningen är att ni faktiskt begränsar ert deltagande utanför den session som ni själva presenterar i. Jag hoppas att vi får med några andra av er i varje session, men välj dina tillfällen – och kom ihåg att i och med att vi spelar in så kan du alltid kolla in presentationen för det där arbetet som du är särskilt nyfiken på i veckan därpå när du har mer tid över (rekommenderas).

För er som inte presenterar själva vid tillfället, så uppmanas ni att delta i den session där er handledningsgrupp presenterar.

Sessioner och presentationsordning

Länk till dokument för presentationsordning

Inspelningar från presentationstillfället

Du behöver vara inloggad för att se innehållet på sidan.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU