Workshop 3 nästa vecka

Nästa vecka är det dags för den tredje workshopen på kursen – fokus denna gång är på hur man går tillväga för att hitta det kunskapsbidrag som är uppsatsen fokus och syfte. Gå in på kurssidan och läs beskrivningen för tillfället. Titta särskilt på vad du förväntas ha förberett inför tillfället. Det är samma som jag gick igenom vid slutet av föregående workshop, men med ett tillägg. Vi kommer att jobba praktiskt med sökningar vid workshopen, så har du inte redan installerat Library Access plug-in:et - som ger tillgång till fulltext-versioner av källor även när man sitter utanför LNU:s nätverk – se till att göra det i god tid innan workshopen.