Inspelning om Validitet, Reliabilitet och Power

Vi har gjort en inspelning om Validitet, Reliabilitet och Power – med undertitel Den där om apan. Inspelningen handlar om hur dessa begrepp tillsammans skapar förutsättningar för ett trovärdigt resultat. Kolla på inspelningen, läs vad som står om validitet, reliabilitet och power i uppsatsmallen som du har valt, och fundera på vad begreppen betyder för ditt specifika projekt. Man kan säga saker allmänt om begreppen, man kan skriva mer specifika saker kopplade till metodupplägg (som vi har gjort i mallarna), men man måste alltid anpassa synsätt och arbetssätt till det specifika sammanhanget. Validitet, reliabilitet och power är viktiga och centrala begrepp när man arbetar vetenskapligt och vi kommer återkomma till dem många gånger under kursens handledningstillfällen.