Validitet | Reliabilitet | Power

Inspelningen handlar om hur dessa begrepp tillsammans skapar förutsättningar för ett trovärdigt resultat. Kolla på inspelningen, läs vad som står om validitet, reliabilitet och power i uppsatsmallen som du har valt, och fundera på vad begreppen betyder för ditt specifika projekt. Man kan säga saker allmänt om begreppen, man kan skriva mer specifika saker kopplade till metodupplägg (som vi har gjort i mallarna), men man måste alltid anpassa synsätt och arbetssätt till det specifika sammanhanget.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU