Fördelning av opponeringsuppdrag för andra opponeringsrundan

Fördelningen av opponeringsuppdragen för den andra opponeringsrundan hittar du nu på gruppindelnings/opponeringsuppdrag – direktlänk (kolumn Opponering 2). Vi har i första hand fördelat opponeringsuppdragen inom handledningsgrupperna, men det finns några undantag. Det beror på att vi har några som deltar bara som opponenter (inte med sin uppsats). Av samma anledning kommer några av er att ta emot kommentarer från mer än en medstudent. Ni gör dock bara 1 egen review själva i den här omgången (inte 2 som i förra omgången) – se instruktioner på sidan om opponering.

För dig som skriver är rekommendationen att skriva så mycket du hinner med innan opponeringen. Detta för att ge din opponent bra underlag att reagera på (och därmed dig själv förutsättningar att få nyttiga kommentarer tillbaka). Försök att se till att det finns något skrivet i alla uppsatsens delar – och glöm inte bort slutsatserna  – det brukar underlätta för opponenten att ge kommentarer även på annat innehåll om man vet vart man är på väg… Det gör inget om det är utkastkvalitet eller punktlistor/kommentarer. Se till att få in något som beskriver för dig själv och för opponent vad vad som komma skall. Se också till att uppsatsen är tillgänglig – för den som opponerar och för Martin och Daniel.

För dig som opponerar finns instruktioner om vilka saker som du kan titta särskilt efter på kurssidan. Liksom i första opponeringsomgången utförs opponeringen på ett rörligt mål – alltså med en författare som är inne och jobbar med texten under pågående opponering, så sikta på att skriva dina kommentarer mot slutet av veckan (deadline är på söndag, men fredag låter som det bättre valet ;-) ). Detta så att uppsatsskrivaren hinner få med så mycket som möjligt. Opponeringen utförs liksom i första omgången genom att använda kommentarsfunktionen.