Slutlig inlämning (och andra chansen)

Inlämning av slutlig uppsats

Inlämning av slutgiltig uppsats sker genom att mejla färdig uppsats i pdf-format till denna adress: martin.ostlund.LNU@analys.urkund.se. Deadline Söndag 6 juni (innan midnatt). I och med att uppsatsen skickas via Urkund sker också den automatiska plagieringskontroll som vi är skyldiga att utföra. Därefter granskas och betygssätts uppsatsen och du får besked via mejl. Du kan sedan välja att publicera uppsatsen i Diva, men det är inte ett krav för B-uppsats. Här finns information om vad Diva är och hur man gör för att publicera sin uppsats.

Andra chansen

För den som inte hunnit bli färdig till ordinarie deadline, så finns en andra chans att skicka in i augusti – deadline 25 augusti. Inlämning sker på samma sätt som vid ordinarie deadline via martin.ostlund.LNU@analys.urkund.se. – Sen är det ju så med deadlines att det går alltid bra att lämna in före deadlinen ;-)  (Och med en tidig inlämning så är det möjligt att vi – i mån av tid – hinner granska uppsatsen innan semestrarna). För dig som inte deltog vid presentationsseminarierna, så får du då också skicka in en utökad inspelad presentation som publiceras på kurssidan (så att de andra i klassen kan ta del av ditt kunskapsbidrag). Uppsatsen bedöms på samma sätt som vid ordinarie inlämningstillfälle.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU