Workshop 3 – Välja utmaning

Innehåll

Vid den här workshopen kommer vi att arbeta med de två parallella processer som ingår i den andra fasen i översiktsplanen: angreppsvinkel och att hitta forskningsutmaningen. De två påverkar och påverkas av varandra. Fokus i workshopen är dock på den sök>läs>värdera-process som man använder för att borra sig ned i sitt ämne för att hitta kunskapsluckor och välja det smalare fokus som blir den nya kunskap som uppsatsen erbjuder sin läsare. Och inom detta är betoningen vid workshopen på det första steget: sökningen. Hur söker man effektivt och målinriktat i syfte att hitta fram till sitt kunskapsbidrag. Vi kommer ägna stor del av tiden på workshopen med att söka i databaser, så se till att du har installerat Library Access-plugin:et (se nedan under Dina förberedelser).

Dina förberedelser

Inför workshopen förväntas du ha:

  • Läst igenom all text/instruktioner/tips som finns på översiktsplanen kring den andra fasen (den som leder fram till beskrivning av kunskapsbidrag).
  • Tänkt till kring val av angreppsvinkel (beskriva nåt/testa nåt/bygga nåt) och känt efter vilken som känns som det ligger närmast till hands
  • Tittat igenom och tagit till dig informationen från de filmerna från den gemensamma examensarbetessidan som handlar om sökning och värdering av källor
  • Provat att på egen hand köra ett par varv på söka>läsa>värdera>identifiera kunskapsluckor – cirkeln för att leta efter forskningsutmaningar.
  • Installerat Library Access plugin som ger tillgång till fulltextversioner av artiklar via universitetsbiblioteket, se här  – dubbelkolla också att det fungerar som det ska i god tid innan workshopen (att du har tillgång till fulltext-versioner av källor när du söker).

Genomförs via Zoom

Material

Vi kommer att använda oss av ett Google Slides-dokument som arbetsdokument under workshopen. Varje grupp har ett eget dokument. Länkarna kommer att förmedlas vid workshoptillfället, men finns tillgängliga här också så att ni kan gå tillbaka till dem även efter genomförd workshop.

Inspelningar

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU