Workshop 1 – Välja väg

På denna workshop kommer vi att titta på olika sätt att välja och tänka kring sitt val av område för uppsatsen. Vi kommer att utgå från översiktsplanen.

Innehåll

På workshopen kommer vi att prata om och arbeta med olika sätt att välja sitt uppsatsämne med utgångspunkt i den första steget i översiktsplanen.

Dina förberedelse inför tillfället

Samla dina tankar kring vad du tänker att du vill skriva uppsats om. Kanske har du redan bestämt dig – i så fall så kommer workshopen erbjuda möjligheter att utforska, nyansera och motivera ditt val – och kanske också att överväga alternativ. Kanske har du någon eller några idéer om ungefär vad du vill jobba med, hur du vill göra, eller kanske någon ingång var du tänkte börja leta efter intressanta uppsatsämnen. Och kanske har du inte ägnat frågan så mycket tanke och går in i kursen med ett öppet sinne. Oavsett vilken av dessa beskrivningar som stämmer in på dig, så ber vi dig att ägna en liten stund innan den första workshopen till att fungera kring frågan om val av uppsatsämne med hjälp av översiktsplanens första steg som avslutas med ett Val av område. Som ni kan utläsa från översiktsplanen, så kommer vi att ämna de första två workshoparna till val av område för att hjälpa er att hitta ett intressant område och lära känna detta område.

Innan workshopen ska du ha:

  • Samlat dina tankar kring tidigare idéer/tankar/uppslag kring uppsatsämnen
  • Funderat över olika sätt att välja uppsatsämne med stöd i översiktsplanens första steg (som leder fram till Val av område).
  • Reflekterat över vad du vill åstadkomma med ditt uppsatsarbete – t ex utforska något intressant, lära dig något – kunskap/färdighet, imponera på arbetsgivare, göra något meningsfullt. Vad motiverar dig i ditt val av uppsatsämne.
Anteckna dina svar/funderingar. Du kommer att behöva dessa vid workshopen!
Om du inte kan vara med vid ett enskilt workshoptillfälle, så uppmanas du att nyttja inspelningarna nedan för att ta till dig det som avhandlades vid tillfället. Ägna sedan tillräckligt med tid för att reflektera över de saker

Genomförs via Zoom

Material

Vi kommer att använda oss av ett Google Slides-dokument som arbetsdokument under workshopen. Varje grupp har ett eget dokument. Länkarna kommer att förmedlas vid workshoptillfället, men finns tillgängliga här också så att ni kan gå tillbaka till dem även efter genomförd workshop.

Inspelningar

Relation till program/yrkesprofil

Nedan är inspelning med Johan Leitet, där vi diskuterar de uppsatsområden som kom upp vid workshoparna och deras relation till programprofilen för WP och UDM.

ämnesfördelning

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU