Workshop 2 – Välja område

Innehåll

Vid första workshopen identifierade ni/vi intressanta områden och diskuterade vad som gjorde dem intressanta – för er själva och för andra. Vid den här workshopen tittar vi närmare på vilka alternativ ni håller på att välja mellan. Vi börjar också titta på vem läsaren skulle kunna vara. Det är för tidigt att peka ut vem det är nu, men det är aldrig för tidigt att komma till insikt om att man inte skriver för och åt sig själv, utan att man skriver för och till någon annan. Vi kommer att gå igenom följande punkter vid workshopen:

  • Områdesval – vilka områden ni väljer mellan
  • Inläsning – hur och vad ni har tagit reda på om era områden
  • Motivering – vi återvänder till frågan om vad som är personligen viktigt för er i ert val av område
  • Programprofil – positionering av sitt arbete i relation till program- och yrkesprofil
  • Publik – vem riktar ni er mot?

Dina förberedelser inför tillfället

Inför workshopen förväntas du ha börjat läsa på och lära känna det/de områden som intresserar dig, genom att läsa på och reflektera över områdets innehåll, fokus och gränser. Fundera gärna på följande punkter inför tillfället:

  • Vad skulle du behöva veta mer om inom området?
  • Fördjupa dina tankar/resonemang om varför du vill jobba med just det som du har valt ut/håller på att utforska.
  • Vem tror du skulle vara intresserad av att läsa en uppsats inom aktuellt område?

Genomförs via Zoom

Material

Vi kommer att använda oss av ett Google Slides-dokument som arbetsdokument under workshopen. Varje grupp har ett eget dokument. Länkarna kommer att förmedlas vid workshoptillfället, men finns tillgängliga här också så att ni kan gå tillbaka till dem även efter genomförd workshop. Under workshopen kommer dokumentet användas som en checklista och diskussionsunderlag, där vi går igenom ett område i taget.

Inspelningar

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU