Requirements for a Pass grade

Your degree project will be assessed on the three criteria Process, Content and Presentation. You need to reach an E (pass) grade in all three to receive an E (pass) on your thesis project. The full requirements for an E (pass) or higher grades can be found in the Evaluation Matrix for your degree:


The evaluation matrices have been constructed based on Lokal examensordning för Linnéuniversitetet för grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, Dnr: LNU 2016/738, and requirements from Swedish Council for Higher Education for degrees at various levels (English, Swedish – Bilaga 2)

Welcome to CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Student account

To log in you need a student account at Linnaeus University.

Read more about collecting your account

Log in LNU