Requirements

To be accepted to the degree project course at Bachelor level, 15 credits, you must have the following:

  • 75 credits in Computer Science courses
  • 15 of those must be in advanced level (2DV)


The curriculum is available here.

Welcome to CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Student account

To log in you need a student account at Linnaeus University.

Read more about collecting your account

Log in LNU