Kursen avslutad

DENNA KURS ÄR AVSLUTAD OCH KOMMER INTE ATT GES IGEN.

Denna kurs ersätts av: Klientbaserad webbprogrammering

Nedan redogörs för vilka examinationstillfällen som fortfarande erbjuds.

Ordinarie examination: v03 2015

Omexamination 1: v05 2015

Omexamination 2: v35 2015

Kontakta 1dv403@lnu.se med information om vad du önskar att redovisa vid detta examinationstillfälle. (Ex. vilka laborationer samt om du önskar genomföra den muntliga examinationen)

Omexamination 3: Datum ej beslutat

Omexamination 4: Datum ej belsutat