Inställd föreläsning

Observera att morgondagens (26/11) föreläsning inte kommer att ges live i sal utan den finns redan nu publicerad som “F09 – BOM, Fönster”