Opponering 2 – “Metod”

För  allmän information kring opponeringen se Opponering 1 – Inledning

Instruktioner för opponeringen

En opposition skall präglas av en konstruktiv grundattityd som bl.a. visar sig i en saklig och inte personlig inriktad granskning, respekt för varandra och en lärande inställning. Det är också viktigt med konstruktivt tänkande och agerande. Det innebär bl.a. att ifrågasätta gjorda val och dragna slutsatser (kritiskt tänkande), att finna nya infallsvinklar på det behandlade problemet (kreativt tänkande) samt att se styrkan och möjligheterna i det framlagda arbetet (positivt tänkande). Konstruktivt tänkande kan således sägas bestå av de tre delarna kritiskt, kreativt och positivt tänkande.

Fundera särskilt på nedanstående men låt inte punkterna begränsa dig.

  • Är språkbruket bra?
  • Finns det en röd tråd genom inledningskapitlet fram till metoden?
  • Finns det påståenden som inte har referenser?
  • Stämmer referenserna?
  • Skulle du utifrån metoden själv kunna återskapa det den metoden föreskriver eller saknas information?
  • Finns det en metoddiskussion och verkar denna täcka in de eventuella brister som kan finnas?

Fokus ska vara på Metod-kapitlet.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU