Formulera frågeställning

Du har kanske redan hittat en praktisk utvecklingsuppgift och du vill nu fundera över den teoretiska frågeställningen. Det är utifrån denna frågeställning som du kommer att basera din rapport. Frågeställningen kan vara relaterad till det praktiska arbetet men den kan också vara skild ifrån detta. Det kan finnas fördelar med att välja en frågeställning i anknytning till det praktiska arbetet då ditt praktiska arbete kan vara en bra experimentell miljö i vilken du t.ex. kan mäta prestandaskillnader etc.

Frågeställningen ska vara något som du vill veta så börja fundera utifrån vad du är nyfiken på. Problemställningen får inte vara så enkel att en enkel Google-sökning ger svaret utan frågan ska vara så gott som obesvarad.

Försök hitta en så väl definierad problemformulering som möjligt. Exempel på frågeställningar kan vara:

 • Hur får man bäst prestanda i ….
 • Vad är skillnaden mellan ….
 • Hur bör man skriva en applikation som….
 • Hur kan man optimera….
 • Vilken av följande tekniker ger bäst resultat för…
 • Styrkor och svagheter hos en speciell teknik…
 • Vad är best-practice för….

Exempel på frågeställningar:

Would using regular expressions be more efficient in execution time compared to the LIKE method?

Hur används och vilka för- och nackdelar jämfört med ett traditionellt system innebär det att använda CQRS-arkitekturen?

När du känner att du hittat en intressant frågeställning så är det dags att skicka in en ansökan om att genomföra arbetet.

Exempel på problemområden:

 • Utmaningarna kring användandet av Service Workers vad det gäller säkerhet.
 • Användning av Web RTC
 • “Serverless”-utveckling (function as a service)
 • Etherium eller andra block-chain-teknologier och dess roll för framtida webbapplikationer

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU