Grupper

Handledning för kurs 1DV50E Självständigt arbete, Datavetenskap genomförs i form av 4 workshoptillfällen. Ni kommer vara indelade i grupper om max 10 personer i varje grupp. För kurstillfälle VT20 så genomförs samtliga tillfällen på distans via videomöte på Slack. Välj vilken grupp du vill tillhöra genom att fylla i ditt namn nedan. Eftersträva en jämn fördelning mellan grupperna. Se schema för tider för respektive grupp. Vid behov går det bra att skifta grupp vid enskilt tillfälle (meddela i så fall kursansvarig inför aktuellt tillfälle).

Obs, du behöver vara inloggad för att se länken till gruppindelningsdokumentet:

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU