Genomförande

Förarbete

Hitta uppdrag

Det är du som student som själv är ansvarig för att hitta uppslag till det teoretiska, självständiga arbetet. Till din hjälp har du resurser i form av olika examensarbetespooler och inkomna arbetsförslag. Börja gärna att titta runt vad som erbjuds för att bilda dig en uppfattning om vad man kan tänkas göra. Det finns också möjlighet att göra verklighet av en idé som du gått och grubblat på under utbildningens gång. Karma kan också vara ett mycket bra tillfälle att träffa lokala uppdragsgivare för dig som läser på Campus. Tänk på att många universitet och högskolor runt om i landet arrangerar liknande evenemang så du som läser på distans kan titta vad ditt närmsta lärosäte har att erbjuda.

Genomförande (mars-juni)

Tidschema för självständigt arbete 2020
v13 Kursintroduktion 24/3, 13:15-15:00 Zoom Inspelning
v14 Workshop 1 Del 1 – “Frågeställning”  Frågeställning ska ha skickats in senast 08:00 31 mars
v15 Workshop 1 Del 2 – “Frågeställning”
V17 Deadline: Klart för opponering 1 22/4
v17 WS2 – Metod o Disposition
v18 Deadline: Opponering 1 genomförd 29/4
v20 Deadline: Klar för opponering 2 11/5
v20 Deadline: Opponering 2 genomförd 13/5
v21 WS3  - Resultat
v22 Deadline: Klar för opponering 3 1/6 OBS! Ändrad från tidigare 25/5 – se Slack
v22 Deadline: Opponering 3 genomförd 3/6
V23 Presentation
V23 Inlämning för examination 7/6

Efterarbete

Efter presentationen kan du ha fått feedback på ditt arbete så att du vill göra mindre förändringar. Gör detta och skicka sedan in ditt arbete i pdf-format senast deadlinen ovan för att få ditt arbete examinerat före semestrarna.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU