Workshop 2 – Välja område publicerad

Snart är det dags för den andra workshopen i kursen. Information och resurser kopplade till workshopen finns nu tillgängliga här. Du behöver inte förbereda något särskilt inför tillfället (förutom att du förväntas ha jobbat vidare i den riktning som pekades ut vid första workshopen). Reflektera dock gärna över följande punkter inför workshopen:

  • Vad skulle du behöva veta mer om för att välja område?
  • Fördjupa dina tankar/resonemang om varför du vill jobba med just det som du har valt ut/håller på att utforska.
  • Vem tror du skulle vara intresserad av att läsa en uppsats inom aktuellt område?