Presentationsseminarium 1 och 2 juni

Presentationsseminariet för uppsatskursen hålls 1 och 2 juni. Seminariet är indelat i timeslots på en lektionstimme i taget och ni väljer vilken tid ni vill/kan presentera på denna sida:

Här finns också instruktioner för hur presentationen ska gå till (samma instruktioner som finns på kurssidan), och hur långt man behöver ha kommit för att delta. Jag har fått en del frågor just kring hur långt man behöver ha kommit för att delta både i sista opponeringsomgången (som har fått en ny deadline för klar för opponering 1 juni och genomförd opponering 3 juni) och vid presentationstillfället. Samma gäller för båda: delta hellre än att inte delta. Ni behöver – och det gäller både för opponeringsomgången och presentationen – ha kommit en bit på vägen, men resultatet behöver inte vara fullständigt och datainsamlingen behöver inte vara slutförd. Jag ser hellre att så många som möjligt är med och får kommentarer (opponeringen) och delar med sig av sina erfarenheter (presentationen). Hör av dig om du känner dig osäker om du har (kommer att ha) tillräckligt för att kunna delta, så hjälper jag till att göra en individuell bedömning (när det gäller opponeringsomgången så går det, liksom tidigare, bra att delta enbart som opponent). Målsättningen är att så många som möjligt av er deltar i dessa examinerande moment under kursens ordinarie löptid. Behöver ni sedan mer tid att slutföra uppsatsen bortom ordinarie deadline 7 juni, så finns möjlighet att lämna in också i augusti (och möjligtvis ytterligare ett tillfälle innan sommaren).