Opponering och lägesbeskrivning

Opponering 1

Jag har gått igenom era opponeringar och det är många intressanta, insiktsfulla och användbara kommentarer som ni har lämnat till den som ni har opponerat på. Både konkreta tips om detaljer och det språkliga uttrycket och mer djuplodande kommentarer och förslag. En del har också haft en liten dialog via kommentarsfunktionen, vilket ger en trevlig touch och förstärker nyttan. Kommentarerna hjälper uppsatsskrivaren att identifiera förbättringspunkter och att få upp ögonen för alternativa synsätt och vägar framåt. Man blir oundvikligen hemmablind på sin egen text och att låta någon annan läsa, tolka och tycka till hjälper en att identifiera områden där man kan öka tydligheten.

Den som opponerar har också nytta av att genomföra en sådan granskning. Det ger nya perspektiv på vad ett uppsatsarbete kan vara och därmed perspektiv på det egna arbetet, såväl kring ämnesval och fokus som tillvägagångssätt. Här handlar det (såklart) inte om att en gör rätt och en gör fel, utan att det finns många bra sätt att utföra ett uppsatsarbete, men det är nyttigt att se hur någon annan har gjort.

Nästa opponering

Det är inte så långt till nästa opponeringstillfälle – deadline klar för opponering är 11 maj och opponeringen ska vara genomförd 13 maj. För denna opponeringsomgång är fokus på metod. Några av er hade redan skrivit en del om metod och har då redan fått lite kommentarer från första opponeringstillfället.  Den här gången förväntas metoden vara välbeskriven med detaljer kring upplägg och process.

Inför det här opponeringstillfället behöver jag veta om det är någon som inte kommer delta. Minimikraven är relativt låga och så länge du har en inledning med en meningsfull frågeställning och ett metodavsnitt med en grundläggande metodbeskrivning så räcker det. Förhoppningsvis har du kommit betydligt längre än så, men det räcker alltså för att delta – och då tillfälle för opponering inte erbjuds utanför ordinarie löptid för kursen så är det en stark uppmaning att delta. Och skulle det vara så att man inte har något eget att presentera så kan man fortfarande delta genom att utföra en opponering – och därmed bocka av denna obligatoriska del av kursen. Hör av dig om du känner att du befinner dig i riskzonen så kan vi diskutera alternativ.

Hur man ligger till

Du bör i det här läget vara färdig med utformningen av din metod. Det kanske finns kvar en del detaljer att fylla, men huvuddragen bör vara fastslagna. Flera av er har antagligen också börjat med delar av genomförandet av metoden. Gör du t ex en litteraturstudie så är du antagligen igång sedan länge, men om du har ett metodupplägg som kräver förarbete – t ex utformning av frågeformulär, förbereda experiment, utveckla något – så kanske du har lite mer kvar att göra innan du kan börja samla in data, eller vad nu metoden föreskriver.

Tittar vi framåt så bör du, oavsett upplägg och typ av metod, till nästa workshop ha kommit igång ordentligt med utförande/datainsamling eller kanske till och med börjar närma dig slutet av utförande/insamlingsfasen. Nästa workshoptillfälle infaller vecka 21 och fokus är då på resultat. Vi kommer titta på vad ni har kommit fram till/samlat in/gjort (som då kan vara olika beroende på metodupplägg) och hur detta bäst kan sammanställas och presenteras för läsaren. Vi kommer slutligen också att blicka framåt mot hur analysresultatet bilder underlag till diskussionen, där det används för att försöka besvara frågeställningen.

Lägesbeskrivning, frågor och svar

Några av er har hört av er med både smala och breda frågor kring upplägg och metod. Utnyttja gärna också det öppna kursforumet för att lyfta specifika frågor, diskutera upplägg och liknande. Opponeringen är ett sätt att få perspektiv på det egna arbetet, men det blir ju något begränsat i och med att ni bara tittar på två andra arbeten. Det är ju en ganska lång lucka mellan förra workshopen och nästa workshop så skulle jag vilja uppmuntra er till att skriva en liten lägesbeskrivning (inte obligatoriskt dock) som ni antingen lägger ut i kursforumet så att alla kan se, begrunda och kommentera, eller skicka enbart till mig (via Slack). Detta så att jag får koll på hur ni ligger till och om det är några specifika frågor som ni har, eller något problem som ni vill ha hjälp med. Det kommer säkert finnas en del likheter mellan era olika projekt nu när ni är någonstans i övergången mellan metod och datainsamling/genomförande, där en del har kommit längre och en del behöver göra mer förberedelser beroende på inriktning och metodval, så att jag också kan ge lite allmänna tips/vägledning som kommer alla till del.