Opponering 1 – inledning

Nu är det dags för den första opponeringsomgången. Beskrivning och instruktioner hittar ni på kurssidan här. Ni ska opponera på två andras arbete, vilka två andra hittar ni här. Det finns några i listan som kanske inte har något material att opponera på och det kan innebära för en del av er att ni bara får ett arbete att opponera på, men samtliga ska i alla fall få ta emot kommentarer från två andra. Opponeringen utförs på så sätt att ni använder kommenteringsfunktionen i Google Docs. Ni behöver ge tillgång till era Google Docs-dokument till den som ska opponera – Sharing>Can comment. Antingen går ni in och ger dom som ska opponera på din uppsats tillgång direkt, eller så kan den som ska opponera begära tillgång. Räkna med att ägna 2-4 timmar för vardera arbete som ni opponerar på. Deadline för utförd opponering är 29 april.