Våra kurser

Nedan följer de kurser som ingår i programmet Högskoleingenjör i Mjukvaruteknik.

Mjukvaruteknik – introduktion med projektarbete (HT ÅK1)

Introduktion till ämnet mjukvaruteknik, yrkesrollen ingenjör och projektarbete.

Grundläggande matematik för ingenjörer (HT ÅK1)

Inledande matematikkurs som bland annat behandlar algebraiska uttryck, ekvationer, trigonometri, exponentialfunktioner, komplexa tal.

Problemlösning och programmering (HT ÅK1)

Introduktionskurs i objektorienterad programmeringsteknik i programspråket Java. Fokus delas mellan objektorienterad teori och praktiska programmeringsfärdigheter.

Linjär algebra för ingenjörer (HT ÅK1)

Kursen behandlar bland annat vektorer i planet och rummet, lösning av linjära ekvationssystem, matriser, linjära avbildningar och egenvektorer.

Programmering och datastrukturer (VT ÅK1)

Detta är en fortsättningskurs i objekt-orienterad programmering (Java). Den ger en fördjupning i objektorienterad modellering (till exempel arv och polymorfism) och en introduktion till algoritmer och datastrukturer. Grafiska användargränssnitt tas också upp.

Programvaruteknik (VT ÅK1)

Kursen behandlar grundläggande principer och teknik för programvaruutveckling. Kursen fokuserar på verktyg som kan användas under utveckling av programvara som stöd för bland annat modellering, konfigurationshantering och testning.

Projekt i datalogi (VT ÅK1)

Kursen ger en översikt av grundläggande principer för att planera, genomföra och följa upp utvecklingsprojekt. Den praktiska delen av kursen består av ett projektarbete med inriktning mot mjukvaruteknik.

Diskret matematik (VT ÅK1)

Kursen introducerar de grundläggande begreppen och metoderna inom diskret matematik, särskilt de som är viktiga inom datavetenskap.

Datorteknik I (HT ÅK2)

Datorteknik syftar till att ge en förståelse för den miljö som programvara fungerar i. En dators uppbyggnad och lågnivåprogrammering ingår som viktiga moment.

Objektorienterad analys och design (HT ÅK2)

Objektorienterad analys och design med fokus på vanligt förekommande designproblem och praktiska exempel.

Operativsystem (HT ÅK2)

Kursen ger en överblick över ett operativsystems struktur och de resurser som bygger upp ett sådant system samt belyser operativsystemets roll som resurssamordnare.

Elektricitetslära och magnetism (HT ÅK2)

Grundläggande kurs i ellära och magnetism.

Datornät – introduktion (VT ÅK2)

Kursen syftar till att ge de studerande dels teoretiska kunskaper i datakommunikation och datornät, dels grundläggande färdigheter i nätverksprogrammering.

Programvaruteknik – design (VT ÅK2)

Kursen omfattar programutvecklingsprocesser, praktiskt programutvecklingsprojekt, programvaruarkitekturer och designmönster, tekniker för kravhantering och tekniker för verifiering och validering av design och implementation.

Mjukvara för inbyggda system (VT ÅK2)

Kursen behandlar konstruktionsprocessen av mjukvara för inbyggda system.
Kursen är under utveckling

Tillförlitlighet för inbyggda system (HT ÅK3)

Fortsättningskurs som ger fördjupad kunskap inom inbyggda system och IoT.
Kursen är under utveckling

Projekt med inbyggda system (HT ÅK3)

Projektkurs där studenter i grupp arbetar med ett projekt inom inbyggda system och IoT.
Kursen är under utveckling

Databasteori (HT ÅK3)

Kursen ger en teknisk och begreppsmässig grund för databassystem genom att studera databasmodeller, databasmodellering, relationsalgebra, lagringsstrukturer, SQL och andra delvis visuella frågespråk samt visuella databasgränssnitt.

Industriell ekonomi och organisation för ingenjörer (HT ÅK3)

Kursen inom Teknik, Människa och Samhälle (TMS).
Mer information kommer senare

Teknisk kommunikation för ingenjörer (VT ÅK3)

Kursen inom Teknik, Människa och Samhälle (TMS).
Mer information kommer senare

Hållbar utveckling för ingenjörer (VT ÅK3)

Kursen inom Teknik, Människa och Samhälle (TMS).
Mer information kommer senare

Entreprenörskap (VT ÅK3)

Kursens syfte är att ge studenten förståelse för grundläggande begrepp och teorier inom entreprenörskap, samt tillämpa dessa i processen från idéutveckling, via affärsidé och affärsmodellering, till affärsplan.

Examensarbete (VT ÅK3)

Självständigt arbete omfattande teoretisk och experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU