Studera till högskoleingenjör i mjukvaruteknik?

Vill du utveckla IT-system för bilar eller intelligenta robotar? Framtiden är spännande och behovet av ingenjörer med mjukvarukompetens är stort.

Programmets mål är att utbilda ingenjörer som kan arbeta med utveckling av olika typer av mjukvarusystem. Det är en 3-årig utbildning med teknikindustrin som målgrupp. I synnerhet större företag med stora projekt som löper under lång tid där organisation, systematik och struktur är viktigt.

Programmets fokus är mjukvaruteknik. Studenterna blir duktiga systemutvecklare med goda kunskaper inom ett brett område (t.ex. programspråk, datorteknik, databaser, webbteknik och nätverk). Programmets speciella inriktning är Internet of Things med lika fokus på hur olika hårdvarukomponenter (t.ex. sensorer) kan kopplas till internet som serverarkitekturer och tekniska lösningar på serversidan. En ingenjör förväntas också ha en bred teknisk kompetens. IT-kurserna kompletteras därför med kurser i matematik, fysik och industriell ekonomi. Arbetsmarknaden för ingenjörer med IT-kompetens är mycket god och störst efterfrågan är inom nya teknologiområden så som molntjänster och Internet of Things.

Karriär

Ditt första jobb blir troligen som utvecklare på en utvecklingsavdelning. Du kan sedan arbeta vidare som teknisk expert, projektledare eller konsult. Oavsett position jobbar du förmodligen i ett team med andra personer. IT-världen är global så det finns också goda möjligheter att arbeta utomlands.

Kurser på programmet

Du hittar en fullständig listning av programmets kurser här.

Behörighetsvillkor

För att söka utbildningen krävs att du har grundläggande behörighet samt Fysik B och Matematik D (eller Fysik 2 och Matematik 3c).

Examen

Utbildningen leder till en högskoleingenjörsexamen i mjukvaruteknik.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU