Personlig reflektion

När projektet är avslutat och presenterat är det dags för dig att göra en utvärdering av din och dina gruppmedlemmars prestationer. Hur tycker du att det har gått? Reflektion på ca 1 A4-sida e-postas till kursansvarig. Denna kommer inte att läsas förrän efter slutbetyg är satta.

Reflektionen bör innehålla

  • En överblick över de sidor som du tycker du har utvecklat under projekttiden och en fundering över hur den
    utvecklingen kommer att påverka ditt arbete i framtiden.
  • En reflektion över era insatser i projektgruppen och vad ni tillsammans har tillfört för dimension till gruppen.
  • En reflektion över hur gruppen har fungerat. Hur har teamkänslan varit? Har ni arbetat var för sig eller som
    ett team? Vad har varit bra och vad har varit mindre bra? Vad kunde ha gjorts annorlunda?
  • Fundera över hur alla i gruppen har arbetat med de övriga i gruppen. Finns det något som det har fungerat extra bra?
    Varför tror du att det har det?

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU