Om kursen

I denna kurs får du arbeta i grupp och utveckla en webbaserad applikation med en riktig kund. Vi strävar efter att erbjuda alla grupper kunder från näringslivet och du får praktisera dina kunskaper inom programmering, kundkontakt, analys och design, versionshantering, kravhantering, testning, agil-projektledning m.m. under så verkliga förhållanden som möjligt. Varje vecka har du ett handledningsmöte där din grupp presenterar veckans resultat, ev. problem och vägen framåt. Kursen avslutas med en gemensam redovisning.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU