Kursintro

Måndag 15/3 10:15-12:00 Ma412/Youtube så har vi kursintroduktion. Då presenteras kursen översiktligt, de moment som ingår samt grupp och projektindelning.

Denna kurshemsida stämmer i stora drag men detaljer kring indelning etc. är under bearbetning.

Väl mött!