Kursintro

Måndag 19/3 13:15-15:00 Ny228K/Comp Sci Play 1så har vi kursintroduktion. Då presenteras kursen översiktligt, de moment som ingår samt grupp och projektindelning.

Denna kurshemsida stämmer i stora drag men detaljer kring indelning etc. är under bearbetning.

Väl mött!