Laborationsgrupper

Här anmäler du dig till en laborationsgrupp. Finns det inga platser kvar kommer grupperna att utökas vid behov.

OBS!

För att kunna registrera dig måste du vara autentiserad som deltagare. Har du precis registrerat dig på kursen så har kanske detta inte ännu synkats in.

Laborationsgrupper
 • Grupp A (Campus WP) 4 platser kvar av 16
 • Grupp B (Campus WP) 3 platser kvar av 16
 • Grupp C (Campus WP) 4 platser kvar av 16
 • Grupp D (Campus UD) 4 platser kvar av 16
 • Grupp E (Campus UD) 0 platser kvar av 18
 • Grupp F1 (Distans WP, Morgon) 2 platser kvar av 8
 • Grupp F2 (Distans WP, Morgon) 4 platser kvar av 8
 • Grupp F3 (Distans WP, Morgon) 4 platser kvar av 8
 • Grupp G1 (Distans WP) 3 platser kvar av 8
 • Grupp G2 (Distans WP) 0 platser kvar av 8
 • Grupp G3 (Distans WP) 3 platser kvar av 8
 • Grupp H1 (Distans WP, Kväll) 0 platser kvar av 8
 • Grupp H2 (Distans WP, Kväll) 2 platser kvar av 8
 • Grupp H3 (Distans WP, Kväll) 3 platser kvar av 8

Vilken grupp ska jag välja?

I schemat hittar du motsvarande grupper, med samma namn, som ovan. Namnet på grupperna är de samma som i kursen Inledande programmering med C# (1DV402), med skillnaden att för dig som läser på distans så är varje grupp (F-H) uppdelade i mindre enheter i denna kurs (F1-F3…).

Läser du kursen på campus ser till att du väljer samma laborationsgrupp som i kursen Inledande programmering med C#.

Läser du kursen på distans registrerar du dig i samma laborationsgrupp som i kursen Inledande programmering med C#. Alltså, är du med i Grupp G i andra kursen så väljer du grupp G1, G2 eller G3 i denna kurs.

Du kan själv byta laborationsgrupp så länge som det finns platser kvar i den grupp du vill byta till.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU