Genomförande

Kursen är indelad i två separata delar:

 • Del1: Webbteknik [5hp]
 • Del2: Webbprojekt [2.5hp]

Del 1: Webbteknik

Delkurs 1 i kursen består av webbsideteknik (HTML och CSS). Här ingår föreläsningar (F1-F6) som kommer att ge information som tillsammans med referenser och inspelade demonstrationer är nödvändig för att lösa de laborationsuppgifter (L1-L5) som även ryms under denna delkurs.

Föreläsning

Föreläsningar i denna del är sex till antalet och genomförs enligt schemat. Alla föreläsningar spelas in och du hittar dessa under “Föreläsningar” i menyn till vänster.

Föreläsningar är normalt sett frivilliga men det är starkt rekommenderat att du deltar på dem.

Demonstrationer

Föreläsningarnas fokus är att ge en samlad bild av kursområdet och att sätta tekniken i ett sammanhang. Som komplement till föreläsningarna finns kurslitteratur, externa referenser samt inspelade demonstrationer. Även demonstrationerna ger information som är av vikt för att genomföra kursen och du bör därför titta igenom även dessa som ett komplement till föreläsningarna. För att kunna hänga med på föreläsningarna krävs det ofta att du själv titta på demonstrationer innan du tittar på föreläsningen.

Laborationer

Under kursens gång kommer fem laborationer att genomföras. En laboration är en uppsättning uppgifter som du ska lösa utifrån föreläsningsmaterialet och referenser. Vad du ska göra på en laboration framgår av den laborationshandledning som finns publicerad under respektive laborations i vänstermenyn.

Räkna med att behöva lägga ner cirka 20 timmar per laboration. Detta betyder att du behöver sitta på egen tid och arbeta med laborationen. Den lärarledda laborationstiden räcker alltså inte till för att lösa hela laborationen!

I schemat finns det laborationspass inplanerade med start andra kursveckan. Dessa pass är gruppindelade. Du väljer själv vilken grupp du vill tillhöra under “Anmälan till labbgrupp”

Under laborationspasset har du platsgaranti i laborationssalen eller distansrummet och tillgång till en handledare som du kan ställa frågor till. När du känner dig redo att redovisa så gör du det genom att visa upp vad du gjort inför handledaren och svara på frågor kring koden. Är du distansstudent gör du samma sak via Adobe Connect och Skype.

Om du inte hinner redovisa din laboration under laborationspasset så kan du på eget bevåg se om du kan redovisa på ett annat laborationspass, men då bör du vänta till handledaren inte är upptagen med studenter i den grupp som har laboration. Hinner du inte redovisa under den vecka som laborationen genomförs så kan du restredovisa på passet kommande vecka.

I slutet av kursen så planeras det in ett restpass som du kan använda för att redovisa eventuella rester. På restpasset kan du normal sett bara restredovisa en laboration.

Planering för laborationer

Vecka Att göra
v36
 • Bekanta dig med den tekniska miljön och speciellt Git och GitHub
 • Påbörja arbetet med laboration 1
v37
 • Handledning för att komma igång. Fortsätt arbetet med laboration1.
v38
 • Redovisa laboration 1 på utsatt laborationspass
 • Börja arbetet med laboration 2
 • Stora delar av kursledningen är borta onsdag-fredag denna vecka.
v39
 • Redovisa laboration 2 på utsatt laborationspass
 • Börja arbetet med laboration 3
v40
 • Redovisa laboration 3 på utsatt laborationspass
 • Börja arbetet med laboration 4
v41
 • Redovisa laboration 4 på utsatt laborationspass
 • Börja arbetet med laboration 5
 • Johan är på konferens onsdag-fredag
v42
 • Redovisa laboration 5 på utsatt laborationspass

Del 2: Webbsideprojekt

Framåt slutet av kursen ska ett webbsideprojekt genomföras. Mer information kring detta kommer i samband med att projektuppgiften presenteteras.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU