L04 – Mobila enheter

Inledning

Denna laboration fokuserar helt och hållet på att göra justeringar av din sajt så att den kommer att fungera på mobila enheter.

Mål

Efter laborationen ska du: - Kunna anpassa befintliga sajter för mobila enheter.

Förberedelse

Innan du kommer till laborationstillfället bör du vara så förberedd att du känner att du hinner genomföra och redovisa laborationen under det handledda tillfället. Du får givetvis göra laborationen helt klar i förväg och du har då möjlighet att utnyttja handledningstillfället för frågor och redovisning.

Läs igenom hela laborationshandledningen innan du påbörjar laborationen.

Genomförande

Utför laborationens uppgifter och moment samt dokumentera vad du kommer fram till på de olika delarna. Vid redovisning av laborationen ska du kunna besvara frågor om hur du har löst de olika delarna och varför de är lösta på det sätt du löst dem på. När du anser dig vara klar med laborationen kontrollerar du att din källkod uppfyller laborationens samtliga krav.

Efter minst varje uppgift i denna handledning ska du göra en commit till ditt GIT-repositorie.

Plagiat

Laborationen ska genomföras enskilt. Du får givetvis fråga klasskamrater om hjälp men du ska skriva din egen kod och kunna svara för varför du skrivit din kod på det sätt du gjort. Vid fuskmisstanke lämnas misstankar samt berörda dokument över till universitetets disciplinnämnd.

Föreslå ändringar

Denna handledning ligger på GitHub om du vill föreslå ändringar eller hålla koll på vad de senaste uppdateringarna innebar.

Uppgift 4.1 – En mobilare portal

Du ska i denna uppgift stila om din laborationsportal så att den lämpar sig att användas på en enhet med "mindre" skärm, exempelvis en iPhone eller en Androidtelefon.

Går man in på sidan med en enhet som har en skärm som identifierar sig om smalare än 481 pixlar så ska man få en annan layout än vad som är fallet på en vanlig skärm. Tänk på att exempelvis iPhone och Androidtelefoner inte använder handheld-stilmallar utan identifierar sig som en skärm så du kommer att behöva jobba med CSS3 media queries för att kunna skapa en stilmall lämpad för smartphonen.

Liggande layout

  • Du ska skapa en anpassad stilmall för skärmar smalare än 481 pixlar.
  • Samtliga sidor på din laborationsportal ska ha den anpassade stilmallen.
  • Allt innehåll ska vara lika tillgängligt som tidigare. Det är designen som ska göras om. Dock kan du fundera på om visst innehåll ska tonas upp eller ner beroende på om man sitter på en mobil enhet eller inte.
  • Den ordinarie stilmallen ska fortfarande användas om man går in med en enhet bredare än 480px.
  • När användaren surfar in med en smartphone så ska man inte behöva zooma på sidan.
  • Användaren ska inte behöva skrolla i x-led (horisontell skrollning. Dock är det tillåtet för t.ex. tabellen på laborationssidan).
  • Om användaren väljer att spara din sajt som en genväg från hemskärmen i iOS så ska du erbjuda en speciell ikon för detta.
  • Arbeta igenom formuläret så att det lämpar sig för mobila enheter.
  • Utöver ovanstående ska din sida förses med en så kallad "favicon". Favicon

Menu

När du kodar ska du se till att göra flera commits. Gör en commit per problem som du löser i uppgiften.

Hur testa?

Testa din webbsida med telefon

Har du en handhållen enhet är det givetvis enkelt att testa din webbsida.

Testa din webbsida med en emulator

Om du sitter på en egen dator kan du installera en emulator för exempelvis Windows Phone, Android eller iPhone. Detta är dock ganska tidskrävande och kan vara "overkill" för denna laboration.

Du kan sedan lägga upp din webbsida på en webserver och surfa in till sidan via emulatorns inbyggda webbläsare. Du får då se sidan så som den kommer att se ut på en skarp enhet.

Ingen emulator finns installerad på skolans datorer.

Testa din webbsida utan telefon och emulator

Har du ingen telefon att testa på i närheten så kan du testa att allt fungerar genom att använda utvecklingsverktyget i t.ex. Chrome. Genom att klicka på "telefonsymbolen" så får du upp en emulator som fungerar bra för att testa laborationen.

När uppgiften är slutförd så skriver du ett blogginlägg på förstasidan om hur du resonerat när du gjort om designen. Lägg in en bild i inlägget som visar sidan i sin "mobila" version.

Postludium

Du har nu genomfört laboration 4 och du ska nu skapa en release för detta på GitHub. Se till att "Tag version" blir l04 (Ludvig, nolla, fyra). Välj en lämplig titel.

Var så god att påbörja arbetet med laboration 5!

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU