Course at the Linnaéus university

This is the course “1DV612 – Web application architectures and frameworks” at Linnaeus university.

De senaste inläggen

Angående examination

Med tanke på rådande läge har kursledningen beslutat att all examination i kursen tills vidare sker på distans.

För dig som är campusstudent betyder det att:

  • Om möjligt se till att ha en webbkamera tillgänglig vid examinationstillfället.
  • Examinationen sker över Slack. Se till att ha slackapplikationen installerad.
  • Testa gärna att ljud/bild i Slack fungerar innan examinationstillfället.
  • Följ instruktionerna i kursens Slackkanal. (Var tillgänglig 5-10 minuter före utsatt examinationstid.)

Information angående COVID-19

Med tanke på utvecklingen kring Coronaviruset COVID-19 så inför vi i kursen följande riktlinjer.

Kursens alla lärmoment så som handledningar, föreläsningar och examinationer kan genomföras på campus såväl som distans för samtliga studenter i kursen. Du som är campusstudent kan alltså välja att genomföra examinationer på distans om du så önskar. Du behöver inte anmäla detta utan följer de vanliga instruktionerna för distansexamination (Skriv upp dig i slack 5-10 minuter före bokad examinationstid).

Om du känner dig sjuk (ex. har feber eller hosta) vill vi att du håller dig hemma och genomför studierna på distans (detta gäller även normalt men är extra viktigt nu).

Du kan läsa mer om Linnéuniversitetets allmänna riktlinjer kring COVID-19 på: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kontakta-och-besoka/kris-och-sakerhet/corona-covid-19/

Welcome to CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Student account

To log in you need a student account at Linnaeus University.

Read more about collecting your account

Log in LNU