Angående examination

Med tanke på rådande läge har kursledningen beslutat att all examination i kursen tills vidare sker på distans.

För dig som är campusstudent betyder det att:

  • Om möjligt se till att ha en webbkamera tillgänglig vid examinationstillfället.
  • Examinationen sker över Slack. Se till att ha slackapplikationen installerad.
  • Testa gärna att ljud/bild i Slack fungerar innan examinationstillfället.
  • Följ instruktionerna i kursens Slackkanal. (Var tillgänglig 5-10 minuter före utsatt examinationstid.)