Information angående COVID-19

Med tanke på utvecklingen kring Coronaviruset COVID-19 så inför vi i kursen följande riktlinjer.

Kursens alla lärmoment så som handledningar, föreläsningar och examinationer kan genomföras på campus såväl som distans för samtliga studenter i kursen. Du som är campusstudent kan alltså välja att genomföra examinationer på distans om du så önskar. Du behöver inte anmäla detta utan följer de vanliga instruktionerna för distansexamination (Skriv upp dig i slack 5-10 minuter före bokad examinationstid).

Om du känner dig sjuk (ex. har feber eller hosta) vill vi att du håller dig hemma och genomför studierna på distans (detta gäller även normalt men är extra viktigt nu).

Du kan läsa mer om Linnéuniversitetets allmänna riktlinjer kring COVID-19 på: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kontakta-och-besoka/kris-och-sakerhet/corona-covid-19/