Länkar till move i DeviceOrinetation

http://stackoverflow.com/questions/30565738/keyboard-controls-with-deviceorientationcontrols

http://jaanga.github.io/cookbook/cardboard/readme-reader.html