Kom igång

Här hittar du anvisningar som visar dig steg för steg de moment du är tvungen att utföra för att hämta hem en övningsuppgift så att du kan arbeta med den i ditt egna privata repo för övningsuppgifter.
Kontrollera att du gjort nedanstående innan du påbörjar denna guide

  • Git är installerat och konfigurerat
  • Node.js och NPM är installerat
  • Visual Studio Code är installerat
  • SSH-nycklar är skapde och dess publika nykel tillagd till GitLab
  • Du är inloggad på GitLab

Steg 1. Välj övningsuppgift

På sidan “Exercises” hittar du länkar till de olika övningsuppgifterna på GitLab. Välj exempelvis övningsuppgift “The Promising Web Scraper” genom att klicka på dess länk.

Steg 2. “Forka” övningsuppgiften till din “Exercises”-mapp

2.1

Klicka på “Fork” uppe i högra hörnet på övningsuppgiften för att kopiera övningsuppgiften.

2.2

I listan av möjliga ställen (namespace) att placera din kopia av övningsuppgiften, välj

Server-Based Webprogramming (1DV023) / Student Projects / {ditt användarnamn} / Exercises

Steg 3. Klona övningsuppgiften till din dator

Nu har du en kopia av övningsuppgiften (inkl. instruktioner och lösningsförslag). I denna kopia kan du helt fritt laborera med övningsuppgiften. Men först behöver vi hämta hem den till den lokala datorn.

3.1

Klicka på “Clone” och kopiera texten under “Clone with SSH”.

 3.2

Öppna ett terminalfönster (Bash) på din dator.

 3.3

Byt till en katalog i vilken du vill lägga dina övningsuppgifter.

cd 1dv025/exercises

3.4.

Klona ner övningsuppgiften.

git clone git@gitlab.lnu.se:1dv023/student/{DITT ANVÄNDARNAMN}/exercises/exercise-promising-web-scraper.git

Texten efter “git clone” ovan är den text du kopierade under 3.1.

Steg 4. Byt till den skapade katalogen

cd exercise-promising-web-scraper

Steg 5. Verifiera att kataloger och filer hämtats

Kontrollera att katalogen `exercise-promising-web-scraper` innehåller kataloger och filer.

ls -A

Steg 6. Arbeta med filerna

Nu har du kommit så långt att du kan börja arbeta med filerna som finns lokalt på din dator. Till varje övningsuppgift finns en README.md-fil i vilken du hittar instruktionerna för övningsuppgiften.

6.1 Visual Studio

Börja med att starta Visual Studio och öppna den katalog i vilken övningsuppgiften ligger.

6.2 Ändra i en fil

Nu kan du läsa instruktionerna (README.md) och börja koda. Testa att ändra ditt namn i någon av filerna.

6.3 Spara

Spara filen.

Steg 7. Versionshantera

7.3 Spåra ändringen

Du behöver nu tala om för versionshanteraren Git att du vill att den förändring du nyss gjorde ska tas med i nästa version av övningsuppgiftens historik.

git add .

7.4 Lagra ändringarna

Vi fastslår förändringarna och skriver ett “commit”-meddelande som talar om vad denna förändring gör.

git commit -m "Add name and email of author"

Tips på hur dina “commit”-meddelanden bör vara utformade hittar du här, Git commit messages.

7.5 Synkronisera dina ändringar

Ändringarna du gjort nu ligger fortfarande lokalt på din dator. För att skicka dessa till GitLab skriv:

git push

Exempelutskrift:

Counting objects: 15, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (15/15), 4.69 KiB | 0 bytes/s, done.
Total 15 (delta 1), reused 0 (delta 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To git@gitlab.lnu.se:1dv023/student/exemplestudent/exercises/exercise-example.git
bc0d25e..1846bc5 master -> master

Dina ändringar finns nu på din övningsuppgift på GitLab. Gå dit och titta efter!

Steg 8. Få tips på lösning?

När du är på GitLab kan du passa på att klicka på nedrullningsmenyn i vilken det står “master”. Där hittar du alla förgreningar (branches) av koden. Klickar du på “solutions” så byter du över till lösningsförslaget på uppgiften.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU