L04 – Model View Controller

FEL: Katalogen existerar inte
  • Model – View – Controller
  • MVC Example
  • Observer
  • MVC Observer Example

Reading Instructions

Applying UML and Patterns: Chapters 33, 34, 35, 38, 39
GUI Architectures
Book: Pattern Oriented Software Architecture
Book: Design Patterns elements of Reusable Object-Oriented Software
Paper: A Journey through the Land of Model-View-Design Patterns

Materials

MVC, Observer, Layers & Components Slides

YouTube

Topic Lecture 2016 Part 1

Topic Lecture 2016 Part 2

Topic Lecture 2015 Part 1

Topic Lecture 2015 Part 1

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU