L02 – Domain Modeling

FEL: Katalogen existerar inte
  • What is a domain and a domain model?
  • How is a domain model created?
  • Conceptual Classes
  • Associations
  • Attributes
  • Time/History
  • Generalisation
  • Example

Reading Instructions

Applying UML and Patterns: Chapter 9 (Domain Models), 31 or 32 (Domain Model Refinement)

Material


Domain Modeling Slides

Problembeskrivning Kurs- och Schemaadministration
Problem Description Administration of Courses and Schedules

Adobe Connect Stream

YouTube

2016 Topic Lecture Part 1 (skipping the dice game example)

2016 Topic Lecture Part 2

2015 Topic lecture Part 1

2015 Topic lecture Part 2 – Goes into more detail on associations, attributes and generalization

2014 Topic lecture Part 1

2014 Topic lecture Part 2

2014 Topic lecture Part 3

Domain Modeling Example: Administration of Courses also shows object diagram notation and how it can be used towards the end

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU